محسن مختاری – هنرجوی برتر موضوع نوشت 1 – کارگاه یاغیانه – دوره 2

کارگاه مجازی شعر و ترانه یاغیانه - چالش موضوع نوشت

نفر برتر چالش موضوع نوشت کارگاه شعر و ترانه یاغیانه - محسن مختاری

نفر برتر چالش موضوع نوشت کارگاه شعر و ترانه یاغیانه - محسن مختاری

محسن مختاری – هنرجوی برتر موضوع نوشت ۱
کارگاه یاغیانه – دوره ۲


“موضوع برگزیده برای این چالش: فقدان و عشق”


اثر زیبای آقای محسن مختاری گرامی به عنوان اثر برتر این چالش شناخته شده،
به این بزرگوار تبریک گفته و برایشان آرزوی پایداری موفقیت و سلامتی و شادمانی میکنیم.

علی اکبر یاغی تبار ، شاعر خوش نام و خوش آوازه ی ایران که تدریس این کارگاه را بر عهده دارد داوری این چالش را انجام داده است.

وی تمامی آثار شرکت کنندگان عزیز را به صورت دقیق بررسی کرده،
با توجه به فاکتورهای نوشته شده در جدول زیر هر فاکتور را به صورت مستقل بررسی کرده و نمره داده است.

تعداد قابل توجهی از عزیزان کارگاه در این چالش شرکت نموده اند که نتیجه ی نهایی آثار بررسی شده در جدول زیر به نمایش آمده است.

(به منظور عدم ایجاد نا امیدی در عزیزان شرکت کننده رتبه های پایین با کد ذکر شده و از اعلام نام خودداری شده.)

کارگاه مجازی شعر و ترانه یاغیانه - چالش موضوع نوشت


 محسن مختاری:

حریق افتاده بر جان جهان عشق بعد از تو
امیدی نیست بر هفت آسمان عشق بعد از تو
مرا سوزاند و خاکستر به بادم کرد رویایت
بسوزد دودمان و خانمان عشق بعد از تو

و بعد از تو برایم زندگی در هیچ معنا شد
تمام مانده از تو مفت چنگ او که بعد از من…
برای من زمین تبعیدگاهی خاک بر سر شد
تفرجگاه فردوس آب و رنگ او که بعد از من…

تو خوش باشی از این دنیا دگر چیزی نمی خواهم
خراب آباد من ویرانه خواهد شد که خواهد شد
برای هیچ کس هرگز چه فرقی داشت یا دارد
که من با زیستن بیگانه خواهد شد که خواهد شد

به برزخگاه چشمان تو دلخوش بودم و رفتی
تو رفتی و قیامت قبل نفخ صور برپا شد
از این خونباره ی نامش جگر صدپاره باقی… نه!
همین صدپاره هم یک لقمه ی سگ های صحرا شد

خداحافظ عزیز در گریز از من خداحافظ
خداحافظ عزیز اما نفهمیدی جهانم را
برو با هر چه خوش تر می شوی باش و
مرا بگذار تا پیدا کنم نو همرهانم را


برای آگاهی از شرایط ثبت نام و نحوه ی برگزاری کارگاه شعر و ترانه یاغیانه کلیک کنید.

“آکادمی دکلمه و گویندگی دکلمافون ، پشتیبان اخبار و مسابقات کارگاه شعر و ترانه یاغیانه”

ادمین آکادمی دکلمافون

ادمین رسمی سایت دکلمافون

مطالب مرتبط با این پست:

0

دیدگاهتان را بنویسید