حجت حصاری – هنرجوی برتر موضوع نوشت – کارگاه یاغیانه – دوره 8

نفر برتر چالش موضوع نوشت کارگاه علی اکبر یاغی تبار - کارگاه شعر و ترانه - حجت حصاری - دوره 8

حجت حصاری - نفر برتر چالش موضوع نوشته کارگاه یاغیانه - دوره 8

حجت حصاری - نفر برتر چالش موضوع نوشته کارگاه یاغیانه - دوره 8

حجت حصاری – هنرجوی برتر موضوع نوشت
کارگاه یاغیانه – دوره ۸

“موضوع برگزیده برای این چالش: “به من چه؟”


اثر زیبای آقای حجت حصاری گرامی به عنوان اثر برتر این چالش شناخته شده،
به این بزرگوار تبریک گفته و برایشان آرزوی پایداری موفقیت و سلامتی و شادمانی می کنیم.

علی اکبر یاغی تبار ، شاعر خوش نام و خوش آوازه ی ایران که تدریس این کارگاه را بر عهده دارد داوری این چالش را انجام داده است.

وی تمامی آثار شرکت کنندگان عزیز را به صورت دقیق بررسی کرده و با توجه به فاکتورهای نوشته شده در جدول زیر هر فاکتور را به صورت مستقل بررسی کرده و نمره داده است.

تعداد قابل توجهی از عزیزان کارگاه در این چالش شرکت نموده اند،
نتیجه ی نهایی آثار بررسی شده در جدول زیر به نمایش آمده است.

(به منظور عدم ایجاد نا امیدی در عزیزان شرکت کننده رتبه های پایین با کد ذکر شده و از اعلام نام خودداری شده.)

نفر برتر چالش موضوع نوشت کارگاه علی اکبر یاغی تبار - کارگاه شعر و ترانه - حجت حصاری - دوره 8


حجت حصاری:

به همراه دلی پر , و با یک جیب خالی
کمی باید قدم زد ولی در این حوالی

قدم ها نرم و موزون ت تق تق تق ت تق تق
کمی آواز “دلکش” کمی “آشفته حالی”

“اگر خواب کبوتر پریشان شد به من چه”
که عادت کرده ام من به عمری بی خیالی

ندارم من دلی خوش از این اما – اگر ها
چه سودی دارد آخر “اگر” های سوالی؟

به ما ربطی ندارد جهان را آب برده
که ما را خواب برده -اگر باشد مجالی-

کمی باید قدم زد در این اوضاع و احوال
کنار یک نفر…کی؟… چه رویای محالی


برای آگاهی از شرایط ثبت نام و نحوه ی برگزاری کارگاه شعر و ترانه یاغیانه کلیک کنید.
“آکادمی دکلمه و گویندگی دکلمافون ، پشتیبان اخبار و مسابقات کارگاه شعر و ترانه یاغیانه”

ادمین آکادمی دکلمافون

ادمین رسمی سایت دکلمافون

مطالب مرتبط با این پست:

0

پاسخی بگذارید