مهدی سرگل زایی – هنرجوی برتر موضوع نوشت – کارگاه یاغیانه – دوره 6

موضوع نوشت - کارگاه شعر و ترانه یاغیانه - دوره 6

مسابقات شعر کارگاه یاغیانه

مهدی سرگل زایی – هنرجوی برتر موضوع نوشت
کارگاه یاغیانه – دوره ۶


“موضوع برگزیده برای این چالش: “میل به زیستن”


اثر زیبای آقای مهدی سرگل زائی گرامی به عنوان اثر برتر این چالش شناخته شده،
به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی پایداری موفقیت و سلامتی و شادمانی میکنیم.

علی اکبر یاغی تبار ، شاعر خوش نام و خوش آوازه ی ایران که تدریس این کارگاه را بر عهده دارد داوری این چالش را انجام داده است.

وی تمامی آثار شرکت کنندگان عزیز را به صورت دقیق بررسی کرده،
با توجه به فاکتورهای نوشته شده در جدول زیر هر فاکتور را به صورت مستقل بررسی کرده و نمره داده است.

تعداد قابل توجهی از عزیزان کارگاه در این چالش شرکت نموده اند که نتیجه ی نهایی آثار بررسی شده در جدول زیر به نمایش آمده است.

(به منظور عدم ایجاد نا امیدی در عزیزان شرکت کننده رتبه های پایین با کد ذکر شده و از اعلام نام خودداری شده.)

نتایج موضوع نوشت - کارگاه شعر و ترانه یاغیانه - دوره 6


مهدی سرگل زائی:

به جنگاوری شهره ی شهر بودم
ولی تکیه بر زورِ بازو نکردم
به قصدِ نشان دادنِ حسنِ نیت
به این مردمِ کور، جادو نکردم!

به هر خرده فهمی اصالت ندادم
به هر بندِ پوسیده ای دل نبستم
جهانِ پراز هیچ را بو کِشیدم
و افکارِ گندیده را بو نکردم

نصیحت شنیدم و همواره دیدم
نهان پرسشِ اصلیِ ذهن ها را
“منی که به پایانِ دریا رسیدم
چرا اردکِ زشت را قو نکردم؟”

به فردای فردای فردا رسیدم
به مقصد، بدونِ پر و پا رسیدم
به بد ذاتیِ ذاتِ دنیا رسیدم
ولی برگِ بُرّنده را رو نکردم

سراسر دِل و جنبش و شور بودم
به سرشاری از کاسه ی زندگانی
و لبریز می شد دمادم وجودم
“به دنیایِ دلمرده ها خو نکردم”


برای آگاهی از شرایط ثبت نام و نحوه ی برگزاری کارگاه شعر و ترانه یاغیانه کلیک کنید.
“آکادمی دکلمه و گویندگی دکلمافون ، پشتیبان اخبار و مسابقات کارگاه شعر و ترانه یاغیانه”

ادمین آکادمی دکلمافون

ادمین رسمی سایت دکلمافون

مطالب مرتبط با این پست:

0

پاسخی بگذارید