Header

دکلمه های منیره حسینی

دکلمه شعر هول الباقی از سری دکلمه های منیره حسینی

۱۳۹۵-۱۰-۳۰

دکلمه منیره حسینی – هوالباقی

متن دکلمه منیره حسینی به اسم ” هوالباقی “ تو میروی به قرارهایت برسی که کاری اند مثلِ زخم های من می بوسی ام چمدان بر میداری و صدایم پشتِ دری بسته خفه می شود گفتم مراقب باش آسمان امنیت ندارد از پشتِ گوشیِ خاموش صدای ... ادامه مطلب »

دی ۳۰, ۱۳۹۵ ۰


دکلمه منیره حسینی به اسم دکلمه یحیا

۱۳۹۵-۰۶-۲۸

دکلمه منیره حسینی – یحیا

متن دکلمه منیره حسینی به اسم ” یحیا “ به این راحتی نیست به همین راحتی نیست یحیا چند خانه باید خراب شود چند زندگی بمیرد و حساب کن پشت سرت دیگر چند پل را نمی بینی حتا حال من خراب می شود فکر کن یحیا چندبار با چه شدت ... ادامه مطلب »

شهریور ۲۸, ۱۳۹۵ ۰